Trang chủ Đăng ký thành viên, gian hàng
Đăng ký thành viên, gian hàng
Thông tin đăng ký thành viên
 • Tên truy cập *

  - Tên truy cập phải có ít nhất 6 ký tự (chữ, số, ký tự _, viết liền, không dấu)
  - Nếu đăng ký gian hàng, bạn nên lấy tên phù hợp với Công ty của bạn
  - Ví dụ: Công ty TNHH Tinh dầu 100 thì nên lấy tên "tinhdau100"
  - Tên gian hàng sẽ được hiển thị http://www.chocongnghiep.com.vn/tinhdau100

 • Mật khẩu *

  - Mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự.
  - Để tránh trường hợp bị chiếm đoạt tài khoản sử dụng vào mục đích vi phạm pháp luật. Do vậy:
  - Bạn không nên đặt mật khẩu quá đơn giản, dễ đoán (vd: 123456, abcdef,...)
  - Không nên trùng với Tên truy cập, Email, Điện thoại cố định, Điện thoại di động,...

 • Xác nhận mật khẩu *
 • Email *

  - Bạn phải gửi địa chỉ email chính xác để chúng tôi gửi email kích hoạt vào đó.

 • Họ và tên *
 • Số điện thoại *
 • Mã bảo vệ *
 • (Đăng tin rao văt và hỏi đáp không cần đăng ký)
Thông tin đăng ký gian hàng
 • Tên công ty *
 • Chủ sở hữu *
 • Tỉnh/Thành phố *
 • Địa chỉ *
 • Số điện thoại *
 • Cấp gian hàng *
 • Hình thức thanh toán *

  - Bạn phải chọn ít nhất một hình thức thanh toán mới có thể đăng được sản phẩm

 • Phương thức vận chuyển *

  - Bạn phải chọn ít nhất một phương thức vận chuyển mới có thể đăng được sản phẩm

 • Địa chỉ website

  - Ví dụ: http://chocongnghiep.com.vn