Trang chủ Đăng ký thành viên, gian hàng
Đăng ký thành viên, gian hàng
Thông tin đăng ký thành viên
  • Tên truy cập *

    - Tên truy cập phải có ít nhất 6 ký tự (chữ, số, ký tự _, viết liền, không dấu)
    - Nếu đăng ký gian hàng, bạn nên lấy tên phù hợp với Công ty của bạn
    - Ví dụ: Công ty TNHH Tinh dầu 100 thì nên lấy tên "tinhdau100"
    - Tên gian hàng sẽ được hiển thị http://www.chocongnghiep.com.vn/tinhdau100

  • Mật khẩu *

    - Mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự.
    - Để tránh trường hợp bị chiếm đoạt tài khoản sử dụng vào mục đích vi phạm pháp luật. Do vậy:
    - Bạn không nên đặt mật khẩu quá đơn giản, dễ đoán (vd: 123456, abcdef,...)
    - Không nên trùng với Tên truy cập, Email, Điện thoại cố định, Điện thoại di động,...

  • Xác nhận mật khẩu *
  • Email *

    - Bạn phải gửi địa chỉ email chính xác để chúng tôi gửi email kích hoạt vào đó.

  • Họ và tên *
  • Số điện thoại *
  • Mã bảo vệ *
  • (Đăng tin rao văt và hỏi đáp không cần đăng ký)
Thông tin đăng ký gian hàng
  • Tên công ty *
  • Chủ sở hữu *
  • Tỉnh/Thành phố *
  • Địa chỉ *
  • Số điện thoại *
  • Cấp gian hàng *
  • Hình thức thanh toán *

    - Bạn phải chọn ít nhất một hình thức thanh toán mới có thể đăng được sản phẩm

  • Phương thức vận chuyển *

    - Bạn phải chọn ít nhất một phương thức vận chuyển mới có thể đăng được sản phẩm

  • Địa chỉ website

    - Ví dụ: http://chocongnghiep.com.vn