Trang chủ Hướng dẫn sử dụng
Điều khoản tham gia

ĐIỀU KHOẢN THAM GIA CHỢ CÔNG NGHIỆP

Quy định liên quan đến thành viên

Điều 1 : Đăng ký thành viên
Thành viên đăng ký tài khoản trong www.Chocongnghiep.com.vn là người đã đăng ký tài khoản sử dụng theo các bước quy định của Công ty Cổ phần CCN Việt Nam (Dưới đây viết tắt là Công ty), và được Công ty chấp nhận sự đăng ký đó.
 
Điều 2 : Bản quy định
Tất cả các thành viên khi đăng ký, và sau khi đi đăng ký đều phải tuân thủ những quy định này.

Điều 3 : Thay đổi quy định
Công ty có thể thay đổi quy định theo các chính sách của Công ty. Khi có thay đổi, chúng tôi sẽ đăng tải lên www.Chocongnghiep.com.vn, và sau khi đăng lên coi như quy định đó có hiệu lực. Sau khi quy định thay đổi, nếu thành viên sử dụng www.Chocongnghiep.com.vn thì chúng tôi coi thành viên đã chấp nhận tất cả các quy định mới.

Điều 4 : Tư cách thành viên, và các bước đăng ký tài khoản sử dụng
1.    Tư cách thành viên :Thành viên sau khi đồng ý quy định này và kết thúc đăng ký tài khoản sử dụng trên www.Chocongnghiep.com.vn được coi là thành viên của www.Chocongnghiep.com.vn. Thành viên chỉ đăng ký tài khoản sử dụng cho bản thân, không được đăng ký hộ cho người khác. Chúng tôi có thể từ chối việc đăng ký làm thành viên của những thành viên đã từng bị hủy bỏ tư cách thành viên trên www.Chocongnghiep.com.vn.
2.    Bước đăng ký tài khoản :Thành viên phải đọc rõ các lưu ý, và điền chính xác nội dung thông tin cần thiết vào bản đăng ký mẫu.
 
Điều 5 : Thay đổi thông tin đăng ký

Sau khi đăng ký các thành viên có thể thay đổi thông tin đã đăng ký theo các bước đã quy định. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về những phát sinh liên quan đến việc thay đổi thông tin của các thành viên.
 
Điều 6 : Quản lý tài khoản và mật khẩu
1.    Thành viên sau khi đăng ký phải có trách nhiệm tự quản lý tên tài khoản và mật khẩu.
2.    Thành viên phải có nghĩa vụ thay đổi mật khẩu định kỳ, Công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm về những tổn hại phát sinh nếu thành viên mất mật khẩu do không thay đổi.
3.    Thành viên phải có trách nhiệm tự bảo quản về tài khoản và mật khẩu của mình, nếu thành viên không quản lý tốt để người thứ ba lấy được thông tin, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất ký những tổn thất phát sinh do việc để mất thông tin trên gây ra.
4.    Thành viên không được cho người khác mượn sử dụng, bán, chuyển nhượng lại tài khoản và mật khẩu.
5.    Nếu trong một thời gian nhất định chúng tôi thấy rằng tài khoản và mật khẩu của thành viên không được sử dụng, chúng tôi có thể tạm ngưng việc sử dụng tài khoản đó. Trong trường hợp khẩn cấp, chúng tôi có thể xóa tài khoản và mật khẩu của thành viên mà không cần được thành viên chấp thuận. Và chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về sự tổn hại phát sinh từ việc thành viên không quản lý được tài khoản của mình.

Điều 7 : Sử dụng thông tin đăng ký
1.    Thông tin do các thành viên đăng ký lên www.Chocongnghiep.com.vn sẽ thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần CCN Việt Nam, được quản lý và sử dụng theo các chính sách về bảo vệ thông tin cá nhân của Công ty.
2.    Một phần thông tin của các thành viên sẽ được sử dụng làm số liệu thống kê ở mức độ sẽ không phân biệt được từng cá nhân. Trong trường hợp nếu chúng tôi sử dụng thông tin của các thành viên ở mức độ cao hơn thì chúng tôi sẽ thông báo với thành viên đó.
3.    Khi thành viên có hành vi gây tổn hại đến các thành viên khác hoặc người thứ ba, chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân của thành viên đó cho người bị hại, cảnh sát, hoặc các cơ quan hữu quan.
4.    Khi tòa án, viện kiểm sát, cảnh sát, cơ quan thuế, văn phòng luật sư, trung tâm bảo vệ người tiêu dùng, các cơ quan có thẩm quyền tương đương, hoặc Công ty làm về bảo mật yêu cầu công ty chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cá nhân của các thành viên với mục đích bảo vệ quyền lợi, thương hiệu, tài sản của Công ty.

Điều 8 : Ngừng sử dụng dịch vụ
1.    Trong trường hợp thành viên muốn ngừng sử dụng dịch vụ, thành viên cần tiến hành các thủ tục đã quy định của Công ty.
2.    Sau khi kết thúc sử dụng dịch vụ, tài khoản và mật khẩu của thành viên sẽ mất

Điều 9 : Cấm, hủy bỏ tư cách sử dụng của thành viên
Trong trường hợp Công ty chúng tôi xác nhận được thành viên vi phạm những điều dưới đây, chúng tôi có thể ngừng, hoặc hủy bỏ tư cách sử dụng www.Chocongnghiep.com.vn của thành viên đó, và chúng tôi không chịu trách nhiệm về những tổn hại phát sinh do việc ngừng, hoặc hủy bỏ như trên gây ra. Trong trường hợp thành viên gây tổn hại đến lợi ích của Công ty chúng tôi, hoặc người thứ ba do vi phạm những điều nêu dưới đây, thì thành viên vi phạm phải có trách nhiệm bồi thường những tổn hại đó.
1.    Đăng ký thông tin không đúng sự thật khi đăng ký thành viên.
2.    Có các hành vi vi phạm pháp luật, quy định này.
3.    Có những hành vi bất chính khi sử dụng www.Chocongnghiep.com.vn
4.    Sử dụng tài khoản và mật khẩu và mục đích bất chính, hoặc cho người thứ ba sử dụng.
5.    Gây tổn hại đến Công ty chúng tôi.
6.    Những hành vi mà Công ty cho rằng không phù hợp.

Điều 10 : Thông báo
Công ty sẽ gửi các bản tin thông báo vào địa chỉ email do thành viên đăng ký trong trường hợp cần thiết. Trong trường hợp khẩn cấp, chúng tôi sẽ thông báo bằng các phương tiện khác.
 
Điều 11 : Sử dụng dịch vụ
1.    Các thành viên phải tuân thủ các quy định chung, và các hướng dẫn, quy định của từng dịch vụ riêng.
2.    Trong trường hợp Công ty chúng tôi tiến hành bảo trì, nâng cấp hệ thống để nâng cấp dịch vụ, tiến hành bảo mật thông tin, hệ thống bị quá tải, và những trường hợp khác mang tính khách quan gây ảnh hưởng đến hệ thống, chúng tôi có thể dừng một phần, hoặc toàn bộ dịch vụ, và sẽ không chịu trách nhiệm về tổn thất phát sinh do việc dừng cung cấp với lý do trên gây ra.
 
Điều 12 : Các mục cấm
Khi sử dụng www.Chocongnghiep.com.vn , các thành viên sẽ không được vi phạm các mục cấm dưới đây.
1.    Vi phạm quy định sử dụng của www.Chocongnghiep.com.vn
2.    Đăng thông tin vi phạm thuần phong mỹ tục của Việt Nam và các nước khác.
3.    Hành vi phạm tội.
4.    Xâm hại đến quyền sở hữu trí tuệ (bản quyền, thương hiệu, sáng chế, bí mật kinh doanh và những vấn đề khác liên quan) của www.Chocongnghiep.com.vn và người khác.
5.    Gây tổn hại đến người khác thông qua www.Chocongnghiep.com.vn
6.    Làm tổn hại đến việc kinh doanh của Công ty. Làm mất uy tín của Công ty.
7.    Một thành viên đăng ký nhiều tài khoản để sử dụng.
8.    Những hành vi khác bị Công ty chúng tôi coi không hợp lý.

Điều 13 : Giải quyết tranh chấp, luật áp dụng
Trong quá trình sử dụng nếu xảy ra tranh chấp giữa người sử dụng và Công ty chúng tôi, hai bên sẽ tiến hành đàm phán hòa giải với tinh thần hữu nghị. Trong trường hợp không giải quyết được bằng hòa giải sẽ đưa ra Toà án kinh tế Hà Nội giải quyết.

Điều kiện để sở hữu gian hàng trên Chocongnghiep.com.vn được quy định như sau:

1. Người mở gian hàng phải là pháp nhân, cửa hàng, hoặc một người bán hàng trên internet (đã bán trên 10 mặt hàng trở lên ở một website khác, điều này sẽ được kiểm chứng bằng các link liên kết)

2. Người bán phải có địa chỉ, điện thoại, email, YM, skype, tên người phụ trách bán hàng.

3. Hàng hóa phải thuộc lĩnh vực công nghiệp va. Số lượng mặt hàng đăng trên Chocongnghiep.com.vn phải từ 03 sản phẩm trở lên. Hàng hóa phải đăng đúng mục, ảnh rõ ràng, đầy đủ thông tin theo các tiêu chí của Chocongnghiep.com.vn đưa ra.

4. Gian hàng sau khi kích hoạt phải đăng hàng hóa lên chậm nhất sau 2 tuần kể từ ngày kích hoạt. Mỗi một Công ty, cửa hàng, hay cá nhân chỉ được đăng ký một gian hàng. Các gian hàng không đăng nhập sử dụng trong vòng 1 tháng liên tục sẽ bị gỡ xuống khỏi hệ thống bán hàng trên Chocongnghiep.com.vn

5. Người bán phải đăng bán các mặt hàng, thông tin phù hợp với luật pháp, thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

6. Người bán phải đảm bảo cung cấp được hàng hoá, dịch vụ theo đúng như giá cả, số lượng hàng tồn kho khi đăng ký lên www.Chocongnghiep.com.vn.

7. Trong trường hợp giá hàng, hoặc số lượng hàng tồn kho thay đổi, người bán phải ngay lập tức sửa thông tin đăng trên www.Chocongnghiep.com.vn để cho phù hợp với khả năng cung cấp hàng hoá dịch vụ thực tế.

8. Trong trường hợp người bán đăng ký giá và số lượng cho hàng hoá mới, thì phải đảm bảo hàng hoá mình sẽ bán ra sẽ là mới 100% (Hàng chưa sử dụng, hoặc hàng chưa mở hộp. Thời hạn bảo hành của hàng hoá vẫn còn nguyên).

9. Người bán chỉ đăng những mặt hàng có khả năng gửi cho người mua trong vòng 7 ngày, kể từ khi người mua đặt hàng, và người bán gửi mail lại chấp nhận bán hàng.

10. Người bán phải có trách nhiệm làm đúng những gì đã cam kết với khách hàng sử dụng Chocongnghiep.com.vn. Nếu người mua phàn nàn về hàng hóa, dịch vụ và chứng minh được đó là lỗi của người bán, thì người bán phải có trách nhiệm đền bù đúng tổn thất thực tế cho người mua.

11. Ngoài những quy định trên người bán phải tuân theo tất cả những quy định khác đã được ban hành trong quy định sử dụng của Chocongnghiep.com.vn.

Nếu người bán mở gian hàng vi phạm 1 trong 11 điều trên, chúng tôi có thể xóa bỏ gian hàng của người bán đó trên Chocongnghiep.com.vn bất kỳ lúc nào mà không cần sự đồng ý của bất kỳ bên nào, và sẽ không cần thông báo về việc này. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ tổn thất liên quan đến việc xóa gian hàng trên www.Chocongnghiep.com.vn.

Mọi quy định nghiêm ngặt nêu trên cũng vì mục đích tạo ra một môi trường mua bán bình đẳng, an toàn và thuận tiện cho cả người mua và bán. Kính mong quý khách thấu hiều và hợp tác với chúng tôi.


Giám đốc CCN Việt Nam